BI Consultants

Sharpen Your Business with Business Intelligence

Våra tjänster  

 • Kartlägga nuvarande situation
 • Formulera en strategi och en plan
 • Genomföra eventuellt förändringsarbete som krävs
 • Välj tekniska lösningar och sedan implementera dessa
 • Uppföljning och utveckling

 

Arkitektur och utveckling av allt i Microsoft SQL server

 • Databasmodell
 • Affärslogik i databasen
 • Hämtning av olika system inom företaget
 • Skapa datalager
 • Bygga analysmodell med t ex kuber
 • Rapporter

 

Kontakta oss gärna för mer information!