BI Consultants

Sharpen Your Business with Business Intelligence

Välkommen till Acumino AB

Vill ni få kontroll på er   data, kunna analysera och följa upp era KPI:er?

Vill ni ligga steget före   konkurrenterna när det gäller att analysera marknaden och fatta kloka beslut?

Business Intelligence erbjuder dessa möjligheter

     

Business Intelligence, BI, kallas ibland för affärsanalys eller beslutstöd.

 

BI är ett koncept för effektiv analys och rapportering av verksamhetskritisk data. 

Med rätt BI-lösning får verksamheten tillförlitliga beslutsunderlag som baserar sig på aktuell data. Med ett centraliserat datalager så är det alltid tydligt vilken information som är den korrekta.

 

 

 

 

Det är lätt att få en överskådlig bild av verksamheten då det blir möjligt att följa upp KPI:er.

Analyser och rapporter kan göras lättillgängliga via olika gränssnitt och via olika kommunikationskanaler. Den ökade tillgängligheten gör det lätt att samarbeta och att göra medarbetare delaktiga.

Genom ökad transparens får verksamheten en ökad förståelse för vad som driver affärsprocesser och kan därmed förutse och planera bättre. Med lättillgänglig och överskådlig information går det snabbt att vidta lämpliga åtgärder baserat på tillförlitliga rapporter.